Polysomnografie

Wat is het?

Bij vermoeden van slaapproblemen kan een nachtelijk slaaponderzoek aangewezen zijn. Tijdens dat onderzoek is het de bedoeling om alle aspecten van de slaap in kaart te brengen. 

De indicaties zijn breed, gaande van snurken, mogelijke apnoes, rusteloze benen, narcolepsie, pathologische moeheid, enz.

Onderzoek

Voorbereiding

De dag van het slaaponderzoek verwachten we u tussen 15 en 18 uur aan het onthaal van campus Loofstraat (voorlopig nog, het slaaplabo verhuist ten laatste in april 2017 naar campus Kennedylaan).

Een verpleegkundige begeleidt u naar de kamer. Er is geen specifieke voorbereiding nodig waardoor u uw gewone dagactiviteiten kan uitvoeren.

U brengt best een pyjama (bij voorkeur met knopen), toiletgerief en eventueel wat leesmateriaal mee. Indien u slaapmedicatie neemt, beslissen we in samenspraak met de arts welke medicatie u mag innemen.

Voor het opstarten van de ‘instrumentering’ vraagt de verpleegkundige u om uw nachtkledij aan te trekken. Op die manier is het eenvoudiger om de apparatuur aan te brengen. We bevestigen een aantal elektroden en sensoren op het lichaam om een reeks parameters te kunnen registeren. Dat ‘instrumenteren’ neemt ongeveer één uur in beslag.

Voor het slapen

Na het aankleven van alle materiaal hoeft u uiteraard niet onmiddellijk te slapen. U kan gerust nog wat tv kijken of een boek lezen. De definitieve verbinding met de computer wordt pas gestart vlak voor het slapen zodat u nog vrij kan bewegen in de kamer.

Slapen

De nachtverpleegkundige controleert of alle connecties gemaakt zijn en herhaalt nogmaals de kleine controletest om zeker te zijn dat de registratie op de juiste manier gebeurt.

De totale opname duurt 8 uur. De verpleegkundige volgt gedurende de nacht de gehele procedure. U kan altijd de verpleegkundige oproepen om naar het toilet te gaan of als u niet kan slapen. Normaal zal niemand u storen tijdens de nacht, tenzij er belangrijke elektroden losgekomen zijn.

Het ontslag

Omstreeks 7 uur zal een verpleegkundige u wekken en helpen om alle meetpunten los te maken. Het verwijderen van de sensoren neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Na het ontbijt kan u naar huis of naar uw werk.

Alle gegevens over uw slaap zijn nu zorgvuldig geregistreerd en bewaard zodat de arts ze kan interpreteren. De resultaten worden met de arts op de eerder gemaakte afspraak besproken.