PET-scan

Wat is het?

Positronemissietomografie (PET) is een beeldvormende techniek waarbij een radioactief isotoop (een radionuclide) wordt toegediend aan een patiënt. Deze radionuclides verzamelen zich op bepaalde plaatsen in het lichaam (bijvoorbeeld een tumor). 

PET-scan wordt vaak gecombineerd met een CT-scan, de PET-scan geeft de absolute plaats van bijvoorbeeld een tumor of verhoogde hersenactiviteit en de CT-scan maakt het mogelijk deze plaats te relateren aan de structuren in het lichaam.

Verloop onderzoek

Een PET-CT-scan bestaat uit verschillende fasen. 

Vooreerst wordt een tracer’ toegediend. Dit is een product dat verschillend kan zijn naar gelang de indicatie. Dit product wordt door het lichaam opgenomen. Na 90 minuten is het product goed in het lichaam verspreid en kan de scan plaatsvinden. 

Eerst wordt er een klassieke CT-scan van het gehele lichaam genomen. Dit duurt slechts enkele minuten. Vervolgens wordt het PET gedeelte uitgevoerd. Dit duurt ongeveer 30 minuten.