Elektro-encefalografie (EEG)Wat is het?

Elektro-encefalografie is een methode om elektrische potentiaalverschillen die in de hersenen zijn ontstaan, via de hoofdhuid te registreren. Het elektro-encefalogram (EEG) kan bij ziekteprocessen inlichtingen geven over zowel de aard als de plaats van de afwijking.

EEG wordt veel gebruikt binnen de neurologie en kent een breed toepassingsgebied.

Verloop onderzoek

Bij het maken van een EEG wordt een aantal elektroden op het hoofd geplaatst. Meestal zijn dit er ongeveer 20 en zijn ze bevestigd in een soort muts of netje.

Om goed contact te kunnen maken met de hoofdhuid wordt tussen de elektroden en de huid een geleidende contactvloeistof aangebracht. 

Tijdens het verloop van het onderzoek worden u verschillende zaken gevraagd zoals het openen en sluiten van de ogen, in een flikkerende lamp kijken of hyperventileren.