Beroerte (CVA)

Wat is het ?

Een cerebrovasculair accident (CVA) is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen of door een bloeding. 

Cerebrovasculaire accidenten kunnen worden onderverdeeld in herseninfarcten en hersenbloedingen.

In België krijgen per dag 52 mensen een CVA.

Oorzaak ?

Herseninfarcten

ontstaan door een plotseling verminderde bloedtoevoer naar een gedeelte van de hersenen. Dit kan omdat een bloedvat lokaal verstopt geraakt, maar ook door klonters uit het hart die met de bloedstroom mee naar de hersenen gaan of door een vernauwing van een slagader lagerop waardoor bloed onvoldoende kan doorstromen naar de hersengebieden hogerop.

Hersenbloedingen

Ontstaan wanneer een bloedvat in de hersenen beschadigt geraakt, zowel in de hersenen zelf als onder de hersenvliezen. Belangrijke oorzaken van hersenbloedingen zijn hoge bloeddruk of afwijkingen van de bloedvaten zoals aneurysmata en AVM’s.

Vooruitzichten

CVA is een belangrijke doodsoorzaak en tevens een belangrijke oorzaak van invaliditeit. Welke verschijnselen optreden en in hoeverre ze zich weer herstellen is afhankelijk van het type CVA, het hersengedeelte dat beschadigd is en de grootte van het aangedane gebied. Een aantal van de mogelijke verschijnselen zijn:

 • verlammingsverschijnselen
 • spasticiteit 
 • uitval van één van de gezichtsvelden, dubbelzien 
 • geheugenstoornissen, concentratiestoornissen
 • epileptische aanvallen 
 • spraak- en begripsproblemen 
 • moeilijkheden met kauwen/slikken
 • gedragsverandering
 • depressie, gebrek aan initiatief/interesse
 • duizeligheid, verstoord evenwicht
 • urinaire problemen
 • ...

Behandeling

Bij tekenen van CVA dient de patiënt zo snel mogelijk naar spoed te komen. Verschillende ondersteunende maatregelen worden genomen maar bij een ischemische beroerte zijn er bij snel aanmelden op spoed verschillende behandelingen mogelijk:

 • trombolyse: het proberen oplossen van een klonter door een specifiek klonteroplossend middel.
 • trombectomie: het lokaal weghalen van de klonter als deze in specifieke gebieden van de hersenen gelegen is. Deze behandeling gebeurt op heden niet in elk ziekenhuis. In AZ Groeninge bestaat hiervoor een gespecialiseerd team van interventioneel radiologen. 

Bij een hersenbloeding nemen we vnl ondersteunende maatregelen (bloeddruk verlagen, verhoogde druk vermijden), maar soms dient chirurgisch te worden ingegrepen. Bij bepaalde types bloedingen (subarachnoïdale) wordt een eventueel aneurysma opgespoord (misvorming van een bloedvat) en behandeld door de interventioneel radioloog.