Restless Legs Syndrome (RLS)

Wat is het?

Het restless legs syndrome (RLS), is een ziektebeeld dat bestaat uit vervelende gevoelens in de benen, die vooral \'s avonds optreden. Dit leidt tot de aandrang de benen te bewegen.

Wanneer deze beenbewegingen \'s nachts ongewild doorgaan, spreken we van PLMS (Periodic Limb Movements in Sleep).

Oorzaak

Mogelijk zou het rusteloze benensyndroom veroorzaakt zijn door een relatief tekortschieten van de zenuwcellen die signalen doorgeven met dopamine, wellicht doordat de \'ontvangende\' zenuwcellen er minder gevoelig voor worden.

Er lijkt een erfelijke aanleg voor de aandoening te bestaan.

De ijzerhuishouding is in een deel van de gevallen niet op orde.

Symptomen

Er treden verschillende symptomen op, die afhankelijk van de patiënt meer of minder sterk kunnen zijn:

 • Een drang om benen en armen te bewegen, vaak gepaard gaand met vervelende sensaties en gevoelsstoornissen in benen en armen
 • De klachten worden erger in rust (zitten, liggen)
 • De drang neemt af zolang bewogen wordt
 • De klachten zijn \'s avonds het hevigst

Diagnose

Het stellen van de diagnose vereist vooral een goede anamnese.

Registratie van de slaap in het ziekenhuis is voor een diagnose niet noodzakelijk, maar kan in sommige gevallen aanvullend toegepast worden.

Behandeling

Medicatie

 • Dopaminerge middelen
 • Levodopa (zoals bij ziekte van Parkinson)
 • Bepaalde anti-epileptica
 • Soms opiaten
 • ...

Niet medicamenteus

 • Lichte beweging
 • Vermijden van cafeïne
 • Vermijden van alcohol
 • ...