Polyneuropathie

Wat is het?

Polyneuropathie is een aandoening van het perifere zenuwstelsel. Hierbij kan een acute of meer chronische ontsteking ontstaan. 

Oorzaak

Acute vs chronische polyneuropathie
Oorzaken: o.a. het syndroom van Guillain-Barré (acuut; zie elders) of polyneuropathie door een stofwisselingsaandoening, vitaminetekorten, nieraandoeningen, chemotherapie, diabetes, alcohol, enz (chronisch). 

Erfelijke polyneuropathie
Oorzaken: o.a. de ziekte van Charcot-Marie-Tooth

Idiopathische polyneuropathie
Geen oorzaak te vinden. Men spreekt van een idiopathische polyneuropathie

Symptomen

  • een branderige pijn; voortdurend of vooral bij aanraking
  • tintelingen
  • gevoelloosheid voor pijn of verminderd gevoel in handen of voeten
  • \'kussentjesgevoel\' onder de voeten
  • spierzwakte
  • spierverdunning (atrofie)

Behandeling

  • Als het mogelijk is wordt de oorzaak weggehaald
  • Medicijnen
  • Infuustherapie
  • Kinesitherapie