Multiple sclerose (MS)

Wat is het?

Multiple sclerose, meestal afgekort als MS, is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het is een auto-immuunaandoening, waarbij de isolatie van de zenuwen in het centrale zenuwstelsel aangetast wordt. 

Multiple sclerose ontstaat vaak op jongvolwassen leeftijd. 

Oorzaak

Multiple sclerose is een auto-immuunaandoening, dat wil zeggen dat het immuunsysteem eigen weefsel beschadigt.

De precieze oorzaak van de ziekte is onbekend, maar algemeen wordt aangenomen dat MS ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Ook lijkt er een mogelijk verband met de inname van vitamine D te zijn.

Symptomen

De klachten verschillen enorm per persoon en zijn afhankelijk van waar in de hersenen een opstoot ontstaat.

 • Visuele klachten
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid 
 • Tremor
 • Spasticiteit
 • Gevoelsklachten 
 • Spraakstoornissen
 • Persoonlijkheidsveranderingen
 • Psychische problemen
 • Geheugenmoeilijkheden
 • Incontinentie
 • Coördinatiestoornissen
 • ...

Diagnose

De verdenking op MS ontstaat bij bovenstaande klachten, die opstootsgewijs verlopen. 

Er wordt steevast gebruik gemaakt van een MRI scan, en aansluitend vaak ook van elektrofysiologie en een lumbale punctie waarbij hersenvocht afgenomen wordt. Dit wordt dan onderzocht op kenmerken van immunologische afwijkingen.

Behandeling

Aangezien men de precieze oorzaak van MS niet kent, is de behandeling van de ziekte met vooral gericht op het remmen van de progressie en het behandelen van de symptomen. 

Hiervoor bestaan verschillende soorten behandelingen, gaande van zelf toe te dienen inspuitingen tot pilletjes of infusen.

Vooruitzichten

Het beloop van de ziekte kan sterk variëren. De gemiddelde levensverwachting is door het chronische beloop echter maar weinig verkort. Een aanzienlijk percentage van de patiënten is ook na 20 jaar nog niet rolstoelafhankelijk; andere zijn na 5 jaar geheel op hulp van anderen aangewezen.