Migraine

Wat is het?

Migraine is een aandoening waarbij aanvallen van hoofdpijn ontstaan, vermoedelijk door een combinatie van vasculaire en elektrofysiologische veranderingen in de hersenen. 

Oorzaak

Over het ontstaan is er nog veel onzekerheid. We zien dat migraine vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, dat er een erfelijke component bestaat (vaak voorkomend in families) en dat er een relatie is met hormonale veranderingen (bv. ontstaan in de puberteit, beterschap in een zwangerschap, enz.). 

Elke patiënt herkent andere uitlokkende factoren voor een aanval. Enkele staan hieronder opgesomd. 

 • hormonale veranderingen
 • emotionele stress
 • lichamelijke inspanning
 • bepaalde geuren
 • bepaalde voedingsmiddelen, alcohol, cafeïne 
 • slaaptekort 
 • optreden van de maandstonden
 • ...

Symptomen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen migraine zonder aura en migraine met aura.

 • Visuele aura: troebel zicht, lichtflitsen, gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen door flikkerscotomen. Deze visuele verschijnselen verdwijnen meestal binnen een uur.
 • Andere aura: bv. verlamming van een arm, niet uit de woorden kunnen komen, gevoelsstoornissen
 • Kloppende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd
 • Pijn die verergert bij lichamelijke inspanning
 • Overgevoeligheid voor licht  en geluid
 • Overgevoeligheid voor bepaalde geuren
 • Misselijkheid, braken
 • Concentratieverlies

Behandeling

 • Geneesmiddelen: aanvalsbehandelingen, preventieve behandelingen
 • Vermijden van uitlokkende factoren
 • Ontspanning, acupunctuur
 • Botox (igv chronische migraine)