Meningitis

Wat is het?

Hersenvliesontsteking, of meningitis, is een ontsteking van de beschermende vliezen rondom de hersenen en het ruggenmerg. 

Baby\'s, kinderen en jongvolwassenen lopen het meeste risico om hersenvliesontsteking te krijgen.

Oorzaak

  • virussen
  • bacteriën
  • schimmels
  • parasieten
  • bepaalde medicijnen
  • ontstekingsaandoeningen

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van meningitis zijn hoofdpijn en nekstijfheid in combinatie met koorts, soms verwardheid of een veranderd bewustzijn, braken en overgevoeligheid voor licht of geluiden.

Kinderen vertonen vaak slechts aspecifieke symptomen, zoals prikkelbaarheid en slaperigheid.

Als er sprake is van huiduitslag, kan dit wijzen op een bepaalde oorzaak van meningitis; meningitis ten gevolge van meningococcen bv. kan vergezeld gaan van een karakteristieke huiduitslag.

Diagnose

Als bij een patiënt een vermoeden van meningitis bestaat, wordt eerst een bloedonderzoek uitgevoerd.

Het belangrijkste onderzoek echter om meningitis vast te stellen of uit te sluiten is een analyse van het hersen- en ruggenmergvocht met een ruggenprik, al dan niet vooraf gegaan door beeldvorming.

De lumbaal punctie dient eerst en vooral om te kijken of het werkelijk meningitis is, en zo ja, om het onderscheid te maken tussen een bacteriële en virale meningitis. 

Behandeling

Igv een virale meningitis wordt geen specifieke therapie geboden. Koortswerende middelen en middelen tegen misselijkheid worden uiteraard wel gegeven.

Bij het vermoeden van een bacteriële hersenvliesontsteking dienen zo snel mogelijk antibiotica te worden gestart. Soms worden ook corticosteroïden gebruikt om complicaties door overmatige ontsteking te voorkomen.