Hoofdpijn

Wat is het?

Hoofdpijn, pijn gelokaliseerd in en om het hoofd, is vrijwel altijd een onschuldige klacht. De meeste hoofdpijn is spanningshoofdpijn. Migraine en hoofdpijn door medicijngebruik zijn de nummers twee en drie.

Extra oplettendheid is nodig

  • als er neurologische verschijnselen zijn (vb verlamming)
  • als er een \"nieuwe\" hoofdpijn optreedt na de leeftijd van 50 jaar
  • bij migraine voor het zesde levensjaar of voor het eerst na de leeftijd van 40 jaar
  • als de hoofdpijn ontstaat na een ongeval
  • bij ouderen met pijn aan de slapen
  • bij koorts, vooral als ze gepaard gaat met een stijve nek

Oorzaak

Hersenweefsel is gevoelloos. De oorzaken van hoofdpijn moeten dan ook gezocht worden in de spieren en rond de schedel en nek, de bloedvaten, de hersenvliezen, enz. Op die manier kan hoofdpijn ontstaan door een hersenvliesontsteking, door een bloeding, door een trauma, enz.

Het pijnmechanisme dat betrokken is bij aandoeningen zoals migraine en clusterhoofdpijn is uitgebreid en gecompliceerd en afwijkingen kunnen zich op verschillende niveau\'s voordoen.

Symptomen

Spanningshoofdpijn
De hoofdpijn wordt omschreven als een band om het hoofd, of een druk thvd slapen, het achterhoofd, enz. Meestal is er geen braakneiging of gevoeligheid voor licht of geluid. Meestal houdt de hoofdpijn enkele uren aan.

Een grote groep mensen heeft ooit wel eens spanningshoofdpijn.

Migraine
Komt in aanvallen van nogal hevige kloppende hoofdpijn, vaak aan één kant van het hoofd voor. Dit kan gepaard gaan met misselijkheid, braken, met overgevoeligheid voor licht, geluid en beweging.

Soms zijn er vooraf aura, zoals bv. flikkeringen in een deel van het gezichtsveld, tintelingen in een lichaamsdeel of spraakstoornissen.

De duur van de aanval varieert van enkele uren tot enkele dagen. 

Medicijnafhankelijke hoofdpijn (medication overuse headache of MOH)
Dit is een hoofdpijntype die bovenop andere hoofdpijntypes kan ontstaan. Het overmatig gebruik van pijnstilling, gaande van klassieke pijnstillers die vrij te verkrijgen zijn tot specifieke migrainemedicatie, is de aanleiding tot dit type chronische pijn. Het stoppen met de pijnstilling is de behandeling voor dit type hoofdpijn. 

Clusterhoofdpijn = Horton neuralgie
Is heel hevige, scherpe stekende pijn rond en in de oogkas. De aanvallen duren tussen een kwartier en drie uur en komen enkele weken lang gegroepeerd voor. 

Zie aparte item.

Diagnose

Bij veel types hoofdpijn zoals migraine of cluster kan een goede anamnese reeds veel duidelijk maken.

Een hoofdpijndagboek kan vaak een goede aanvulling zijn.

Bij verdenking op een ander type aandoening (bv infectie of bloeding) zijn aanvullende onderzoeken zoals CT of MR hersenen of een lumbaal punctie zinvol.