Guillain-Barré syndroom

Wat is het?

Het syndroom van Guillain-Barré (GBS)  is een vorm van acute polyneuropathie, die soms over het verloop van enkele dagen evolueert. 

Oorzaak

De eigenlijke oorzaak is onbekend. De meest gangbare theorie stelt dat er een auto-immuunreactie ontstaat, na een kort daaraan voorafgaande infectie.

Door de verkeerde immuunreactie ontstaat schade aan de eigen zenuwbanen.

Symptomen

  • tintelingen en gevoelsverlies, vaak beginnend in de uiteinden (vingertoppen en tenen) en dan opstijgend naar de benen en armen
  • moeite met lopen
  • slikproblemen
  • ademhalingsproblemen
  • verlies van reflexen

Er treden van in het begin verlammingsverschijnselen en gevoelsstoornissen op. Deze verschijnselen worden snel erger en bereiken hun maximum na enkele dagen tot 2 à 3 weken. Bij een ernstige vorm van GBS treedt de spierverzwakking ook op thv de gelaatsspieren, het slikmechanisme en de ademhalingsspieren. 

Het herstel verloopt traag en kan van maanden tot jaren duren. 

Diagnose

De diagnose van een Guillain-Barré syndroom wordt gesteld obv verschillende kenmerken kenmerken:

  • een snel opkomende spierzwakte of verlamming, in beide lichaamshelften ongeveer gelijkaardig, die van beneden naar boven \'opstijgt\'
  • gevoelsstoornissen (meestal)
  • verlies/vermindering van reflexen
  • verhoogd eiwitgehalte in cerebrospinaal vocht 
  • afwijkingen op elektromyografie

Behandeling

Bij voldoende ernstige aantasting wordt vaak gebruik gemaakt van immunoglobulines die intraveneus worden toegediend. Voor een groot deel treedt ook spontane recuperatie op. 

Ondersteuning (voeding, zuurstof, vrije luchtweg) is zeer belangrijk, en ernstig aangetaste patiënten worden vaak op intensieve zorgen opgenomen.

Zo snel mogelijk wordt met revalidatie gestart (logopedie, kinesitherapie, ergotherapie).