Epilepsie

Wat is het?

Epilepsie is verzamelnaam voor een aandoening waarbij bepaalde herhaaldelijke aanvallen plaatsvinden ten gevolge van afwijkingen in de hersenen. Niet iedereen die een epileptische aanval krijgt, heeft epilepsie. 

Oorzaak

Er zijn veel verschillende oorzaken van epilepsie: 

  • Er zijn veel aangeboren varianten gekend, van zeer ernstige tot eerder goedaardige vormen. 
  • Epilepsie kan na een hersenbeschadiging ontstaan, bv na een geboorteletsel, na een contusie of als gevolg van een beroerte.
  • Andere oorzaken voor epilepsie zijn prikkeling door een hersentumor of door een hersenontsteking.
  • Gebruik van of ontwenning van alcohol en illegale middelen, maar ook van bepaalde medicatie kan aanvallen uitlokken.
  • In een belangrijk deel van de gevallen wordt ook geen oorzaak gevonden.


De diagnose van epilepsie wordt gesteld op grond van de kenmerkende verschijnselen en aan de hand van een elektro-encefalogram (EEG ofwel \'hersenfilm\'), dat bij de verschillende soorten aanvallen kenmerkende stoornissen laat zien. Een MRI-Scan kan epilepsie niet aantonen. Wel kan de oorzaak van epilepsie, als er epilepsie is vastgesteld, door een MRI duidelijk worden, indien er sprake is van afwijkingen in het gebied dat de epilepsie veroorzaakt. Soms kan deze oorzakelijk behandeld worden.

Symptomen

Epilepsie uit zich zeer divers:

  • Aanvallen kunnen zeer uitgesproken zijn, met vallen, bewustzijnsverlies, schokken en opspannen van de ledematen, een tongbeet en urineverlies.
  • Deze kunnen echter ook veel subtieler optreden, een korte afwezigheid, of een vreemde, stereotype handeling kan ook een epileptische aanval zijn.
  • Bij een deel van de aanvalstypes blijft de patiënt bewust van wat er gebeurt.
  • Soms voelt een patiënt zijn aanval aankomen, dit noemen we een aura: een vreemde smaak in de mond, iets horen, zien of ruiken wat een ander niet waarneemt, een onbehagelijk opstijgend gevoel vanuit de maag, enz. 

Diagnose

De diagnose van epilepsie wordt veelal gesteld obv een goede anamnese en eventuele kenmerkende verschijnselen op een een elektro-encefalogram (EEG).

Vaak ik ook beeldvorming aan de orde of eventuele oorzaken aan te duiden. 

Behandeling

De behandeling bestaat voornamelijk uit het voorschrijven van anti-epileptische medicatie. Anti-epileptica  voorkomen aanvallen, maar kunnen de epilepsie niet genezen.

De meeste patiënten met epilepsie hebben baat bij een regelmatige levensstijl om ontregeling te voorkomen.

Chirurgie en andere alternatieve interventies worden voornamelijk toegepast wanneer een patiënt onvoldoende reageert op medicatie.