Alzheimerdementie

Wat is het?

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. Twee derde van alle patiënten die dement zijn, lijdt aan alzheimer.

Alzheimer is een degeneratieve aandoening van de hersenen, meestal vastgesteld bij personen die ouder zijn dan 65 jaar, doch de aandoening wordt ook geregeld bij jongere mensen gediagnosticeerd. 

Zo'n 200.000 Belgen lijden aan dementie, de prevalentie boven de leeftijd van 65 jaar loopt op tot zo'n 10 %.

Oorzaak

 

Genetisch

Er blijkt een genetische voorbeschiktheid te bestaan voor alzheimer, vnl bij de jongere patiënten. Doch zoals veel aandoening is de oorzaal vermoedelijk multifactorieel en spelen ook omgevingsfactoren en persoonlijke antecedenten een rol. 

 Eiwitten

De ziekte wordt volgens de meest geaccepteerde hypothese veroorzaakt doordat bepaalde eiwitten abnormaal worden afgebroken en gaan neerslaan in de hersenenen ovv plaques en filamenten. Dit zorgt voor een verminderd functioneren van de hersencellen.

Diagnose

De ziekte van Alzheimer wordt vastgesteld door middel van verschillende cognitieve tests, waarbij de MMSE (Mini Mental State Examination) de meest gebruikte is. Een meer uitgebreide neuropsychologisch bilan behoort ook tot de mogelijkheden.

Verder wordt uiteraard een uitgebreide medische anamnese opgenomen van patiënt en diens familie. 

Beeldvorming (CT of MR hersenen, eventueel PET-scan) speelt een belangrijke rol. Een lumbaal punctie wordt soms aanvullend verricht ter opsporing van de hogerop vermelde afbraakproducten van eiwitten. 

Symptomen

De ziekte begint met geheugenstoornissen. In het begin wordt nieuwe informatie niet meer opgeslagen. Als de ziekte voortschrijdt, ontstaan ook stoornissen in het lange termijngeheugen.

Verder ontstaan vaak taalstoornissen en visueel-ruimtelijke stoornissen, waardoor patiënten bv. verdwalen in een bekende omgeving of moeite krijgen met het vinden van woorden.

In een later stadium zal een patiënt allerlei vertrouwde handelingen niet meer kunnen verrichten, bv. aan- en uitkleden. Vaak ontstaan ook karakterveranderingen, trekt de patiënt zich wat terug of wordt hij/zij soms meer nerveus en prikkelbaar.

Behandeling

Er is geen genezing voor de ziekte van Alzheimer. De bestaande middelen bestrijden voornamelijk de symptomen en/of vertragen het ziekteverloop.

Studies zijn lopende omtrent nieuwe behandelingen, oa ook in AZ Groeninge.