Carpal tunnelsyndroom (CTS)

Wat is het?

Carpal tunnelsyndroom of CTS is een aandoening in de pols waarbij de medianuszenuw gekneld zit. Deze zenuw loopt vanuit de onderarm via een opening kanaaltje in de pols naar de handpalm. 

De oorzaak kan een lokale zwelling in de hand zijn (oa veel voorkomend tijdens de zwangerschap), repetitieve stress op de zenuw (bv bij bepaalde beroepen), of in associatie met bepaalde aandoeningen (bv. suikerziekte of reumatoïde artritis). 

Symptomen

  • (nachtelijke) tintelingen en pijn in de hand, vnl in de duim, wijs- en middelvinger
  • verminderd gevoel in de duim, wijs-, middel- en ringvinger
  • onhandigheid en gevoel van krachtverlies in de hand

Diagnose

EMG
Met electromyografie (EMG) van de hand kan uitsluitsel worden gekregen of er al dan niet sprake is van carpal tunnelsyndroom.

Behandeling

Bij langdurige en ernstige klachten is een operatie de beste keuze. Dit is een goede en definitieve behandeling waarbij een beperkte ingreep een goed resultaat kan geven. 

Een lokale infiltratie van de carpale tunnel kan een tijdelijke oplossing geven.